Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania stránky koziafarmadolinka.sk (ďalej len „web“). VPP na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa webu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred tvorbou a používaním materiálov na webe.


Definície a pojmy

Prevádzkovateľ je Kozia Farma Dolinka, Litava 220, 962 44 Litava. Web je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na adrese www.koziafarmadolinka.sk. Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa web.


Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto webu, vrátane textu, grafického designu stránok, softwaru, grafiky a súborov. Obsah stránok nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, šírený, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.


Odopretie záruky a zodpovednosť

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že web bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.


Záverečné ustanovenia

Tieto VPP sú uvedené do platnosti ich zverejnením na webe a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.

Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k webu adresujte na prevádzkovateľa.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, nahradiť tieto VPP. Túto zmenu zverejní elektronicky na webe.

V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.

Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Používaním webu používateľ bez výhrad prijíma tieto VPP, ktoré sú pre používateľ v plnom rozsahu záväzné. Používanie webu je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok používania je povinný ukončiť používanie tohto webu a jeho služieb.


OCHRANA SÚKROMIA

Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľov webu na ochranu súkromia.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.


Súbory cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača.

Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie nástroja. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky.

Používateľ súhlasí s používaním súborov cookies.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame


Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.


Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.


Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.


Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá zverejnením nových pravidiel na tejto web stránke.